︎


Wie is Tori? Tori zet zich als stichting in voor een inclusiever kinderboekenlandschap.

Tori is in het leven geroepen om kinderen door middel van (prenten)boeken een realistisch beeld te geven van onze samenleving. Dit door kinderen spiegels en ramen te bieden in de boeken die hen worden voorgelezen.
Een ‘spiegelboek’ is een boek waarin een kind zichzelf, de eigen omgeving, situatie en / of ervaring herkent.
Spiegels dragen bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.
‘Ramenboeken’ zijn boeken die kinderen helpen om de wereld van anderen beter te begrijpen en buiten hun eigen kaders leren kijken.

Waarom?

Een meer diverse en inclusieve representatie van de samenleving in kinderboeken draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Als kinderen al op jonge leeftijd boeken lezen en leren over verschillende onderwerpen die aansluiten bij onze huidige samenleving, waarin zij zichzelf of anderen kunnen herkennen, en zo in aanraking komen met verschillende culturen, emoties, achtergronden en (on)gelijkheid, kan dat bijdragen aan meer begrip voor elkaar – ook op latere leeftijd.


Wat doet Tori? Een inclusief kinderboekenmilieu

Tori zet zich in voor een inclusief kinderboeken milieu vol verhalen waar alle kinderen zich mee kunnen identificeren, zodat kinderen al op jonge leeftijd ontdekken dat ze deel uitmaken van een kleurrijke samenleving en diversiteit zien als kracht.


Herkenning en erkenning           

Inclusieve kinderboeken waarin de Tori Thema’s besproken worden, zij kunnen verenigen.


Ruimte voor dialoog, voor verzorgers en kinderen


Tori vind dat kinderboeken nog niet genoeg worden ingezet om het gesprek over inclusie aan te gaan. Dit willen wij veranderen, daarom gaan wij door middel van deze boeken het gesprek wel aan en geven we scholen, ouders en bedrijven de kans om deze gesprekken op een laagdrempelige, leerzame manier te voeren. Om dit te realiseren heeft Tori een voorleesprogramma ontwikkeld, waarin we lezen, leren en maken combineren om zo kinderen niet alleen met het boek, maar ook met het thema en elkaar in aanraking te brengen.Voor wie is Tori? Kind

Kinderen tussen de 3 en 9 jaar oud vanuit verschillende achtergronden. Zodat kinderen al op jonge leeftijd ontdekken dat ze deel uitmaken van een kleurrijke samenleving en diversiteit zien als kracht.


Ouders / Verzorgers

Ouders van de voorgelezen kinderen krijgen daarnaast ook tools voor thuis; met deze toegankelijke tools kunnen zij het gesprek over de verschillende thema’s gemakkelijker voeren met hun kind.


Scholen / Bedrijven

Verschillende scholen en bedrijven, ongeachthun demografische achtergrond, dienen deontwikkeling van het kind door een inclusiefleerpakket aan te bieden. Tori geeft ze de tools en inzichten om dit onderwerp aan te kaarten en aan te leren op spelenderwijze manier. We helpen scholen en bedrijven deze gesprekken te voeren op een manier die aansluitbij de leeftijd van het kind.

Het voorleesprogramma
1. Voorstellen

We beginnen elk programma in een kring, waar we beginnen met een voorstel ronde. Wie ben je, hoe heet je? Hoe voel je je vandaag? Als je je gevoel zou moeten uitdrukken in een beweging, wat zou dat dan zijn? Zo maken we een rondje langs alle kinderen en begeleiders en herhaald iedereen de beweging van degene voor zich en voegt zijn of haar beweging toe. Zo ligt de focus al op het elkaar horen en zien.
2. Voorlezen

Tori’s programma bestaat uit twaalf maatschappelijke thema’s die zijn opgedeeld in de 12 maanden van het jaar, per thema zijn ongeveer zes relevante inclusieve kinderboeken gekoppeld. Afhankelijk van de organisatie en het thema wordt er een boek uitgekozen en koppelen we een voorlezer, gebaseerd op hun affiniteit met het onderwerp.
3. Groeperen

Na het voorlezen nemen we een moment met z’n allen, staand in de kring, om even een moment van ontspanning te nemen. We stellen iedereen 1 centrale vraag, die gebaseerd is op het thema van de dag, om de beurt zal iedereen deze vraag beantwoorden. Deze oefening is soortgelijk als de beweging in de voorstelronde, maar gaat in op het onderwerp van het boek.
4. Bespreken/bewegen

Na het voorlezen wordt het boek besproken vanuit een objectieve vraagstelling die ingaat op de thema’s binnen het boek. Hierin willen wij kinderen gebruik laten maken van hun eigen nieuwsgierigheid en willen wij samenwerking onderling stimuleren. Hier staat centraal dat elk kind zich gehoord voelt, iedereen komt aan bod.

5. Creatief Onderdeel

Hierna zal er een creatief programma volgen dat ook ingaat op het thema. Dit deel kan bestaan uit verschillende activiteiten zoals: knutselen, toneelspel, eten/koken etc. Deze activiteit wordt eveneens uitgewerkt op de thema flyer zodat hier verder mee gewerkt kan worden.
Samenwerken met Tori? Wil je graag dat Tori bij jou langs komt op school, in jouw buurthuis of bedrijf?
Vraag dan onze informatie pakketten aan via info@toriesstories.com